Hysbysiad o Newid Enw a/neu Gyfeiriad o dan UKGDPR

Rhowch wybod i ni os yw eich Enw a'ch Cyfeiriad wedi newid.

Os ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref yn aros am apwyntiad ysbyty, rhowch wybod i'r ysbyty am eich newid cyfeiriad.