Enwebu Fferyllfa

Nid oes angen i chi gasglu eich presgripsiwn o'r feddygfa mwyach.  Rhowch wybod i ni am eich dewis fferyllfa a byddwn yn anfon eich presgripsiwn yn syth yno!

Sut mae'n gweithio:

 

I enwebu fferyllfa, dewiswch eich dewis fferyllfa o'r rhestr a ddangosir isod

Bydd unrhyw bresgripsiynau yn y dyfodol yn cael eu hanfon yn awtomatig i'ch fferyllfa enwebedig.